Κουκουλίδειο Πνευματικό Κέντρο Σιάτιστας Πολυκατοικία Τσιμισκή 86 Πολυκατοικία Τσιμισκή 86 - Εσωτερικό Προηγούμενη Φωτογραφία Επόμενη Φωτογραφία
Κλείσιμο
Αρχική Οι ευεργέτες Το ίδρυμα Έργα Ανακοινώσεις Επικοινωνία

Σύσταση - Μορφή

To Ίδρυμα Μιχαήλ & Αλεξάνδρας Κουκουλίδου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικό και υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Έχει συσταθεί:

 1. με τις αριθμ. 19854/05.01.1954 και 22335/11.07.1958 δημόσιες διαθήκες των μεγάλων Ευεργετών της Σιάτιστας Μιχαήλ Νικολάου Κουκουλίδου και Αλεξάνδρας, χήρας Μιχαήλ Ν. Κουκουλίδου, το γένος Κωνσταντίνου Πάντου, οι οποίες έχουν συνταχθεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννου Κατρανά και έχουν δημοσιευθεί με τα αριθμ. 187/54 και 591/69 πρακτικά του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και
 2. το αριθμ. 611/18.09.1972 Β.Δ ΦΕΚ 173/06.10.1972 τ. Α'. με το οποίο έχει εγκριθεί ο Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του ιδρύματος.

Περιουσία

Η ακίνητη περιουσία του ιδρύματος αποτελείται από:

 1. μέρος της οικοδομής στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 86) περιλαμβάνον υπόγειο, ημιυπόγειο, τέσσερα καταστήματα, δύο διαμερίσματα στο ανώγειο, διαμέρισμα στον Α' όροφο και δύο διαμερίσματα στον Β' και στο Γ' όροφο. Ποσοστό συνιδιοκτησίας της οικοδομής 62.15%.
 2. κτίριο με υπόγειους χώρους, γραφεία και έναν όροφο ονομαζόμενο "Κουκουλίδειο Πνευματικό Κέντρο Σιάτιστας". Τμήμα του κτιρίου έχει παραχωρηθεί δωρεάν εσαεί στο Υπουργείο Παιδείας για τη στέγαση της "Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Μανούσειας Βιβλιοθήκης Σιάτιστας". Ο υπόλοιπος χώρος περιλαμβάνει αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.
Πολυκατοικία Τσιμισκή 86 - Είσοδος
Πολυκατοικία Τσιμισκή 86 - Άποψη από ψηλά
Πολυκατοικία Τσιμισκή 86 - Διακόσμηση
Πολυκατοικία Τσιμισκή 86
Πολυκατοικία Τσιμισκή 86 - Εσωτερική πόρτα

Διοίκηση

Όπως ρητά ορίστηκε στην διαθήκη τόσο του Μιχαήλ Κουκουλίδη όσο και της συζύγου και κληρονόμου του Αλεξάνδρας, η διαχείριση της ως άνωθεν αναφερθείσας περιουσίας, που κληροδότησαν στη Σιάτιστα, πραγματοποιείται από εξαμελή επιτροπή, αρμόδια για την διάθεση των εισοδημάτων των προερχόμενων από αυτή για κοινωφελείς ή αγαθοεργούς σκοπούς.

Η πρώτη εξαμελής επιτροπή, όπως ορίστηκε από τις διαθήκες των ευεργετών αποτελούνταν από τους:

 1. τότε Μητροπολίτη Σιατίστης (πρόεδρο)
 2. τότε Δήμαρχο Σιατίστης
 3. τότε Ειρηνοδίκη Σιατίστης
 4. Ιωάννη Γεωργίου Μιχαηλίδη, γιατρό
 5. Νικόλαο Ναούμ Νεράντζη, δημόσιο υπάλληλο
 6. Ιωάννη Ζήση Βέρρου, έμπορο, κάτοικο Θεσσαλονίκης


Η σημερινή διοικούσα επιτροπή αποτελείται από τους:

 1. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ.κ.Αθανάσιο (πρόεδρο)
 2. Χρήστο Π. Κακάλη, συνταξιούχο πρώην Προϊστάμενο Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Μακεδονίας - Θράκης (αντιπρόεδρο)
 3. Δημήτριο Σαμαρά, ελεύθευρο επαγγελματία, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας (γραμματέα)
 4. Γεώργιο Κακάλη, δικηγόρο (ταμία)
 5. Αθανάσιο Σπύρου, συνταξιούχο πρώην Διευθυντή Εμπορικής Τράπεζας (μέλος)
 6. Ελπιδοφόρο Αθ. Κακάλη, συνταξιούχο πρώην Διευθυντή Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης (μέλος)

Οικονομικά

Παρατίθενται οι ισολογισμοί του ιδρύματος Μιχαήλ & Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για τα οικονομικά έτη 2015 - 2021 καθώς και οι προϋπολογισμοί για τα οικονομικά έτη 2018 - 2022, όπως έχουν δημοσιευθεί και από τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.